Chetno i likho

A simple game of chance, of Old Europan provenance (see par-impar[1]), where the players had to guess if the hidden objects were even (czetno or cetno[2][3] or cet[4][5] or čet[6]) or odd, remaining (licho, see likho, or liszka[7][8][9]) in number,[10][11][12][13] with likho meaning also bad luck or devil.[14] The counted objects could also be white or black pawns or lines drawn in ashes, and the game had mystical overtones of invoking the Sudice - Slavic Fates[15] (cf. Wyrd).

See also

References

 1. "A Dictionary of Greek and Roman Antiquities". www.perseus.tufts.edu. 1890. Retrieved 2016-02-06.
 2. Linde, Samuel Bogumił (1808-01-01). Slownik jẹzyka polskiego (in German).
 3. Bańkowski, Andrzej (2000-01-01). Etymologiczny słownik języka polskiego: A-K (in Polish). Wydawn. Naukowe PWN. ISBN 9788301130169.
 4. Przyslowia polskie (in Polish). 1969-01-01.
 5. Blažek, Václav (1999-01-01). Numerals: Comparative-etymological Analyses of Numeral Systems and Their Implications : Saharan, Nubian, Egyptian, Berber, Kartvelian, Uralic, Altaic and Indo-European Languages. Masarykova Univerzita. ISBN 9788021020702.
 6. Piotrowicz, Anna (2004-01-01). Słownictwo i frazeologia życia towarzyskiego w polskiej leksykografii XX wieku (in Polish). Wydawn. Naukowe UAM. ISBN 9788323213789.
 7. Irena Maryniakowa (2012). "DAWNA LEKSYKA CIECHANOWCA I OKOLICZNYCH WSI".
 8. "Dzieła poetyckie". Internet Archive. Retrieved 2016-02-06.
 9. DANET, Pierre (1745-01-01). Nouveau grand dictionnaire ... francois, latin & polonois, enrichi des mellieurs françons [sic] de parler. Avec des notes de critique & de grammaire sur ces trois langues. Tome second. dans l'imprimerie Royalle de la Republique aux Ecolles Pieuses.
 10. "Encyklopedia staropolska/Licho - Wikiźródła, teksty i materiały źródłowe". pl.wikisource.org. Retrieved 2016-01-18.
 11. "Этимология и история слов русского языка". etymolog.ruslang.ru. Retrieved 2016-01-18.
 12. "Cetno–licho". Encyklopedia Gutenberga. Retrieved 2016-01-18.
 13. Trojański, Józef Kajetan (1835-01-01). Ausführliches polnisch-deutsches Handwörterbuch zum Gebrauche für Deutsche und Polen: nebst einem Anhange, das Verzeichniß unregelmäßiger Formen enthaltend (in German). Ernst Siegfried Mittler.
 14. Brckner, Aleksander (2015-06-30). Mitologia słowiańska (in Polish). Helion. ISBN 9788328554085.

In literature

Cetno i licho: literary essays[1] by Żółkiewski

Cet czy Licho, Józef Ignacy Kraszewski[2][3]

External links


 1. Żó̇łkiewski, Stefan (1983-01-01). Cetno i licho: Szkice 1938-1980 (in Polish). Książka i Wiedza. ISBN 9788305111645.
 2. "Kraszewski Jozef Ignacy - Cet czy licho | PEBx.pl · PEB.pl". pebx.pl. Retrieved 2016-02-06.
 3. Cet czy licho: powieść historyczna z końca wieku XVII (in Polish). Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza. 1978-01-01.
This article is issued from Wikipedia - version of the 11/12/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.